edukacija

Efektyvus dialogas su vaiku (rekomendacijos nuo 7 m. ir iki..)

Pasirūpiname Savimi – atsitraukiame, išveikiame fiziškai savo įtampą, tuomet nurimstam Sau tinkamu būdu ir kai jaučiamės pasiruošę kalbėtis su vaiku – kalbamės. Svarbu prisiminti, kad Jūs esate suaugę, vadinasi Jūs jau stipresni fiziškai, didesni už vaiką, tad reikalinga nusileisti iki vaiko akių kotakto fiziškai. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad pakeltas balso tonas, įsakmus balsas, nusprendimas už vaiką ir t.t. turi tiesioginės įtakos vaiko pasitikėjimui savimi.

Kriterijai:
Būkime atviri.
Kalbėjimas apie jausmus.
Atradimas kažko naujo apie tą vaiką.
Jūsų naujos įžvalgos/vaiko naujos įžvalgos.
Abipusis susitarimas.
Klauskime kaip jūs galite jam padėti.
Pasitikslinkime dažniau pokalbio metu, kaip vaikas dėl to (situacijos, detalės ir t.t.) jaučiasi.
Pasitikslinkime ar ji/jis jaučiasi suprastas, išgirstas.
Kalbame patys apie emocijas.
Stengiamės nevertinti ar kritikuoti, o vartoti: ,,man atrodo” , ,,aš manau”.
Perklausiame ar gerai supratome.
Prisimename, kad: diskusija, ramus balso tonas ir vaiko atsiklausimas, pasitikslinimas,
paskatinimas išsakyti savo nuomonę, įtraukimas į šeimos sprendimus, klausymasis atvira ir nuoširdžia kūno kalba (neturint rankose telefono, nežiūrint filmo ar ne vairuojant tuo metu, kai
kalbamasi su vaiku), tiesos sakymas su paaiškinimu, laisvas žaidimas ,,čia ir dabar” momente, ne kritikavimas užklaidą ir reikalavimas rezultato, o paskatinimas eksperimentuoti, atrasti ir mėgautis procesu ir klaida kartu – yra orentuoti į emocinio ryšio kūrimą, stiprinimą, vaiko savęs suvokimą ir vertinimą, nuo kurio labai didelė dalis priklausys jos/jo tolimesniai sėkmingai perspektyvai.

Efektyvaus dialogo klausimai:

Kaip jautiesi?
Kaip manai ar tai tinkamas būdas išreikšti savo nusivylimą, pyktį ir t.t.?
Kaip manai, kas padėtų pagarbiai išreikšti savo emociją, nuomonę? (galime aptarti emocijų, įtampos išveikimo budus: iššokinėti, išpiešti su judesiu garsu, padaužyti pagalvę ir t.t.)
Labai vertinu Tavo pastangas.
Svarbiausia, kad darydama/as klaidą bandai iš naujo – pasidaliname savo patirtimi klaidos.
Man svarbu Tave išgirsti, suprasti, ką dar norėtum pasakyti?
Tu man rūpi, ar yra dar kas nor, ką norėtum pasakyti?
Kaip manai, jei mês su Tavimi sukurtume priminimo ženklą?
Kai Tu sakai, ką tiksliai turi mintyje?
Ką šis mūsų pokalbis padėjo suprasti?