„NeuroArt Studio Kuriame bendraudami” – tai transformuojanti erdvė per potėpį pažinti Savo vidines spalvas, emocijas, jausmus; įgalinti Save Kurti norimą realybę; mėgautis Savęs pažinimo ir Atradimo procesu; ugdyti gebėjimą priimti klaidą, situaciją, konfliktą pamatyti kitu kampu, padedančiu tobulėti ir augti; ugdyti 3 D kompetencijas; socialinis emocinis ugdymas, žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimas, įgalinant Save, susigrąžinant vidinę jėgą kurti norimą realybę, pamatyti Save ir Kitus naujai.

Tikslas – edukuoti holistiškai savęs pažinimo, emocinio intelekto, 3 D socialiai atsakingos asmenybės, socialinių emocinių kompetencijų, neuroedukacijos temomis ir praktinių metodų pritaikomumu, stiprinant asmens emocinę sveikatą, susigrąžinant vidinę jėgą kurti norimą realybę. Stiprinti, turtinti asmenybinį vidinį Žmogiškąjį kapitalą per tėvų, švietimo įstaigų komandų konsultavimą, praktines ir teorines veiklas, vaikų ir suaugusiųjų praktines grupes bei edukaciją.

„Neuroedukacija – tai tokia multidimensinė disciplina, susidedanti iš kognityvinių neuromokslų, ugdymo psichologijos, ugdymo technologijų ir kitų metodų, apjungiančių mąstymą, smegenis ir ugdymą taikant inovatyvius ugdymo metodus.” (Citata iš mokslinio straipsnio: D. Serapinas M. Mendelė Leliugienė „The effect of neuroeducational methods on telomere length dynamics . Medical Studies Studia Medyczne ” (2020;36/2: 73 82)).

Kodėl Kuriame bendraudami? 

Nes Mes Kuriame Visada. Kiekvieną dieną, su lyg kiekvienu ištartu žodžiu, su lyg kiekviena įsileista mintimi, su lyg kiekvienu tikėjimo ir įtikėjimo dėmesio paskirstymu – mes visada Kuriame, tik klausimas ką? Ar pozityvumą, dalinimąsi, bendrystę, naujumą, lengvumą, ryšį su tikruoju Savimi, naujas neuronų jungtis, tikėjimą Savimi, viltį, įgaliname Save kurti savo norimą realybę, pasirinkdami kuriančias mintis ar ne. Mes visada Kuriame Savo realybę, net nesusimąstydami apie tai. Per mintį, žodį, vidinį apsisprendimą, veiksmą ir t.t. Bendraudami su kitu, šeima, su aplinka, su pasauliu, Mes visada Kuriame. Todėl ši erdvė per edukaciją ir praktinių metodų pritaikomumu, skatina: pažinti Save, Savo situaciją, mintis, pasirinkimus, Savo vidines spalvas, žodžius, mintis, elgesį, jausmus, pažvelgti į Save, kaip Kūrėjo/s vaidmenyje, įgalinant Save : kurti savo realybę, susigrąžinant vidinę jėgą įgyvendinti  Savo svajones, Kurti šviesenį pokytį Savyje, atpažinti kuriančias mintis, žodžius, veiksmus, atrandant įrankius kaip pakeisti tai, kas destruktyvu į Kuriantį pozityvą.

Tai erdvė, kurioje: auginama, matoma Širdimi, įgalinama, žaidžiama,  atrandama, kuriama, suprantama, palydima į šviesesnį pokytį. Tai erdvė, kurioje edukuojama ir palydima, siekiant sinchroniškumo tarp naujausių profesinių, mokslo žinių ir praktinių metodų pritaikomumu bei Širdies Vedimo.

TĖVŲ KONSULTAVIMAS

pozityvios tėvystės, socialinio emocinio ugdymo klausimais.

Pozityvios, sąmoningos tėvystės / Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo / Emocinės sveikatos gerinimo / Programos „Vesk vaiką į sėkmę” (Izraelis) / Efektyvaus dialogo ir tarpusavio ryšio stiprinimo / Praktiniai neuroedukaciniai įtampos išveikimo, savitvardos, savęs pažinimo emocijų ir jausmų atpažinimo ir išreiškimo / Edukuojančių žaidimų visai šeimai klausimais.

DARBAS SU VAIKŲ GRUPĖMIS

Socialinis – emocinis ugdymas, panaudojant neuroedukacinius, dailės terapijos metodikas vaikų grupėms. 

vaikų (nuo 7 m. – 10 m. ,nuo 11 ir paauglių) grupė socialinėms – emocinėms, 3 D asmenybės ugdymo kompetencijoms ugdyti. Stiprinti pasitikėjimą savimi, pažinti savo emocijas ir jausmus ir tinkamu būdu juos išreikšti, mokintis spręsti socialines situacijas, savitvardos, bendravimo įgūdžiai, klaifos priėmimo, pasitikėjimo savimi įgūdžiai. Kurti, atrasti, su džiaugsmu, o ne su baime susitikti su klaidom. Ir žinoma: džiaugtis, išdykauti, žaisti, kurti, tyrinėti, atrasti ir patirti Save Čia ir Dabar momente!

SAVĘS PAŽINIMO GRUPĖS

panaudojant neuroedukacinius metodus.

Norintiems:
  •  Skirti kokybišką ir efektyvų laiką Savęs pažinimui;
  • Prisiimti atsakomybę už savo vidinius apsisprendimus;
  • Atskleisti Savo potencialą Kurti Savo gyvenimą.
  •  Suprasti Save ir savo vaidmenis, atrasti pozityvias, kuriančias mintis, žodžius, veiksmus, pozityvius savęs pažinimo įrankius, kurie padeda sukurti savo šviesesnę realybę.

TAVO ŠVENTEI

,,Pažink per potėpį”

Savęs pažinimas, priėmimas, atskleidimas, atsipalaidavimas ir džiugus bei prasmingas laikas Tavo Šventei Kitaip – per žaismingą potėpį.

KOMANDŲ BENDRUMUI

Komandos bendrumo ir savęs, Žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimas per savo ir kito pažinimo potėpį.

Komandos, kolektyvo bendrumo ir savęs, socio- emocinių kompetencijų stiprinimas per savo ir kito pažinimo potėpį, 3 D asmenybinių kompetencijų ugdymas komandos pažinimui, bendradarbiavimui, psichologinio mokroklimato gerinimui.

mano kūrybinė kibirkštis

Paveikslai

Šie kūriniai sukurti ant drobės ir tapyti akrilu. Kiekvienas jų yra unikalus, paliestas kūrybingumo, gamtos, sąmoningo savęs pažinimo ir siunčia skirtingą žinutę. Jie su visa Meile skirti Įkvėpti Tave. Įkvėpti Tave Laisvei, Drąsai, Svajonei, Ketinimui, Tikėjimui Savimi! Prisimink, Pasaulis (žmonės, situacijos, interakcijos, ryšiai, konfliktai ir t.t.) – tik atspindi Tavo Santykį su Savimi.